Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας (γραφεία και αποθηκευτικοί χώροι) βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας και καλύπτουν μέσω του δυναμικού των πωλήσεών μας την Ελληνική και Κυπριακή Αγορά.